Liefs uit Londen

Liefs uit Londen

Recent was ik op een Microsoft Envision conferentie in Londen over digitale transformatie en cultuurverandering. Hierbij kort wat hoogtepunten.

Citizen data scientists

Iedereen is data scientist in de ogen van Microsoft. Dat wil zeggen, iedere ‘burger’ kan met wat online training en gratis proefversies van Microsoft leren werken met Power Apps, Power BI en Power Automate (voorheen Flow) om zo met data aan de slag te gaan. Er werden diverse voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld van een jonge vrouw uit Brazilië die begon aan de lopende band van een Dove zeep fabriek in Brazilië. Ze schreef een simpele applicatie om de kwaliteitscontrole van de productie te doen en de uitkomsten vast te leggen in een tabel. Inmiddels wordt deze technologie breed binnen Unilever ingezet en bespaart miljoenen aan grondstoffen en productiefouten. Er waren ook voorbeelden van Carglass en verschillende andere kleine en grote organisaties.

Robotic Process Automation (RPA)

Daarna was het tijd voor Robotic Process Automation. Een robot is heel simpel gezegd een programma wat input kan opnemen (muiskliks, kopiëren – plakken, tekst input en dergelijke) en repetitief uitvoeren. Op die manier kunnen handmatige acties (bijvoorbeeld het overnemen van een klant van het ene systeem in het andere) worden geautomatiseerd. Microsoft heeft in Power Automate ook RPA-achtige functies ingebouwd die kunnen helpen bij het eenvoudige databewerkingstaken.

Machine learning

Een volgende stap na het eenvoudig registreren, bewerken, transformeren en rapporteren van informatie is het doen van voorspellingen op die data. Data science is een vak apart maar met ‘Auto-ML’ in Power BI kan eenvoudig een regressie van een tabel met events worden gemaakt en op basis daarvan een voorspelling worden gedaan. De spreker had geen real-live voorbeeld maar toonde met mock data over een openbaar vervoer dienst een voorspelling van het uitvallen van lijnen op basis van de levensduur van de accu's van de bussen. Misschien ver van je bed, maar wat als je als accountant met dezelfde middelen gaan kijken naar debiteurenlijsten? We kunnen misschien toekomstige wanbetalers voorspellen. Of we kijken op basis van verzuim naar verhoogd risico op een burn-out.

Cultuurverandering

Deze technologie vraagt natuurlijk wel om een andere manier van samenwerken. Hoe houd je met al die ‘Citizen data scientists’ je data veilig en deel je de successen van je ontwikkelwerk. Eigenlijk werd tijdens de conferentie daar veel te weinig op in gegaan. Er zijn wel tools om je apps te catalogiseren maar behalve techniek is er meer nodig.

Cultuurverandering is wel een belangrijk thema omdat de ‘empowerment’ die nieuwe technologie biedt ook een lerende cultuur vraagt. Microsoft heeft de afgelopen jaren een grote cultuuromslag doorgemaakt. Medewerkers moeten van een ‘fixed mindset’ naar een ‘growth mindset’.

Al met al was het een goed georganiseerd, interessant evenement en ik was in goed gezelschap. De praktijk roept wel vragen bij me op. Wie zijn mijn 'Citizen data scientists'? Hoe structureer je de ontwikkeling in je organisatie? Wat is er nodig om de medewerkers hierin te faciliteren? En hoe houd je de data veilig?

Allemaal vragen waarop ik nog geen antwoord heb. In april is de tour in Berlijn als je er zelf heen wilt. Dan is het wel Bratwurst in plaats van Fish and Chips…

Published with StoryChief