Over ons

Forever Today

Forever Today is opgericht op 1 januari 2019 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 73597414. De enig aandeelhouder is Sigurd Felix. Forever Today is een holding voor aandelenbelangen. Daarnaast worden vanuit Forever Today op beperkte schaal managementactiviteiten verricht.

Forever Today is bewust een paradoxale naam. Forever Today wil bijdragen aan duurzame veranderingen, geen ad hoc oplossingen. Aan de andere kant willen we vandaag nog realiseren wat nu mogelijk is. Daarom is iedere dag de rest van voor altijd!

Sigurd Felix

Sigurd is in 1980 geboren. Na het Atheneum is hij in dienst getreden bij een middelgroot accountantskantoor en begonnen met de opleiding tot registeraccountant. Al vrij snel ontdekte hij dat zijn hart lag bij automatisering en omdat de accountancy branche beschikt over heel veel waardevolle data maar terughoudend is met innovatie ligt daar na twintig jaar nog steeds een uitdaging.

In de loop der tijd heeft hij deskundigheid ontwikkeld op het gebied van SBR, data-analyse, SQL, Agile methodieken, informatie voorziening, procesinrichting, document management en reporting met SSRS en Power BI.

In de loop der tijd heeft hij veel kennis opgedaan van Exact Synergy, Exact Online, AFAS Profit en diverse Unit 4 applicaties.

Voor verscheidene organisaties geeft hij lezingen over privacy en beveiliging, de toekomst van accountancy vanuit een technisch perspectief en andere automatiseringsthema’s. Ook treedt hij regelmatig op als voorzitter van bijeenkomsten of gespreksleider in discussies.